Ineke Wessel over het autobiografische geheugen in de jeugd

Op 29 september 2016 hebben we in een Webinar dr. J.P. (Ineke) Wessel – universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychopathologie van de Rijks Universiteit Groningen – geïnterviewd over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd. Haar presentatie over de beïnvloeding van het autobiografisch geheugen door contextuele informatie en door middel van ‘priming’ werd op het NtVP jaarcongres 2016 met groot enthousiasme ontvangen. In het Webinar werd verder ingegaan op het onderzoek en besprak Ineke de mogelijke klinische implicaties van dit onderzoek in de behandeling van (vroeg kinderlijk) trauma. De interviews worden gehouden door Jasper Zantvoord (psychiater i.o., verbonden aan het Centrum voor trauma gerelateerde stoornissen van De Bascule) en Anja Lok (psychiater, portefeuillehouder Lezingen NtVP, verbonden aan de afdeling stemmingsstoornissen van het AMC).
Het webinar is via deze link opnieuw te zien.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved