Promotie Christianne van der Meer: ‘Finding the Golden Lining: Assessment, Self-Help and Treatment after Trauma’

Samenvatting van het proefschrift

Hoewel de meeste mensen geen langdurige psychische klachten ontwikkelen na het meemaken van potentieel traumatische gebeurtenissen, is er een aanzienlijke groep mensen die last krijgt van posttraumatische stress klachten.

Het doel van het proefschrift ‘Finding the golden lining: assessment, self-help and treatment after trauma’ (auteur Christianne van der Meer) is het bijdragen aan ondersteuning van mensen na het meemaken van potentieel trauma. In het proefschrift hadden we drie subdoelen:

1) faciliteren van de (zelf)beoordeling van de mentale gezondheid na trauma

2) ontwikkeling van laagdrempelige effectieve interventies na trauma

3) inzicht verkrijgen in de kenmerken van PTSS patiënten en hoe deze verband houden met behandelresultaat.

Allereerst hebben we op het gebied van (zelf)beoordeling de Resilience Evaluation Scale (RES) ontwikkeld, een valide en betrouwbare vragenlijst die psychologische veerkracht meet (de mate waarin iemand zichzelf als veerkrachtig beschouwt), en een mobiele app genaamd SAM die accuraat op PTSS en depressie screent.

Ten tweede hebben we op het gebied van zelfhulp de SUPPORT Coach app ontwikkeld en onderzocht in mensen met milde PTSS klachten. Uit dit onderzoek blijkt de SUPPORT Coach effectief in het verminderen van negatieve trauma-gerelateerde gedachten, en het verhogen van psychologische veerkracht.

Tot slot laten onze studies in PTSS patiënten zien dat het van belang is na behandeling niet alleen te kijken naar de aan- of afwezigheid van een PTSS diagnose, maar ook naar resterende symptomen die na een behandeling nog altijd kunnen bestaan. Daarnaast is het relevant om aandacht te schenken aan positieve uitkomsten na trauma, zoals posttraumatische groei.

Samenvattend laat het proefschrift nieuwe mogelijkheden zien in het ondersteunen van mensen na trauma op het gebied van (zelf)beoordeling, zelfhulp en behandeling. Mobiele apps kunnen een rol spelen in het faciliteren van (zelf)beoordeling van trauma-gerelateerde klachten, en het aanbieden van laagdrempelige zelfhulp voor het zelfstandig omgaan met deze klachten. Daarnaast is het relevant om aandacht te schenken aan positieve uitkomsten en factoren na trauma, zoals posttraumatische groei en psychologische veerkracht, en hun verband met psychopathologie en restsymptomen na PTSS behandeling. Deze kennis kan bijdragen aan ons begrip over werkzame behandelelementen en groei na trauma.

Alle hoofdstukken van het proefschrift (waar geen embargo op rust) is via deze link te vinden.

Datum: 22 november 2019
Tijd: 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel

Promotor is prof. dr. M. Olff. Copromotor is dr. A. Bakker.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved