De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is een onafhankelijke professionele vereniging die de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Het doel is de geestelijke gezondheid na trauma te bevorderen en de nadelige gevolgen voor de maatschappij te beperken.

Dit doet de NtVP door:

 • Het bundelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis en best-practice over preventie, ontstaan, diagnostiek en behandeling van psychotrauma.
 • Het bevorderen en bewaken van kwaliteit en expertise van hulpverleners door accreditatie van training en opleiding en certificering van individuele hulpverleners.
 • Het bieden van een multidisciplinair netwerk met psychotrauma expertise, waarin kennis wordt gedeeld en leden discussie voeren ter bevordering van hun professionele ontwikkeling.
 • Het behartigen van de maatschappelijke belangen op het gebied van psychotrauma.
 • Een directe samenwerking met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging ESTSS.

De NtVP is in mei 2006 opgericht. De leden zijn professionals en degenen die zich binnen professionele organisaties met psychotrauma bezighouden in Nederland en België.

Download de statuten hier.

Wil je uitblinken in kennis en kunde over psychotrauma? Word lid!

Voordelen van het NtVP lidmaatschap

 • Gratis deelname aan lezingen en webinars
 • Voorrang en korting op het NtVP jaarcongres
 • Netwerk van professionals, mogelijkheid tot samenwerken in een van de Special Interest Groepen (SIG’s) of zelf een SIG initiëren
 • Korting op het kwartaalblad Impact (€17,50 i.p.v. €27,50), het tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen met daarin een speciaal NtVP katern
 • Na het doorlopen van het curriculum tot Psychotraumatherapeut NtVP kunt u zich hiervoor laten certificeren en registreren
 • Automatisch lidmaatschap van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • Hoge korting op het ESTSS congres
 • Hoge korting voor auteurs op publicatie in open-acces online tijdschrift European Journal of Psychotraumatology

Kosten van het NtVP lidmaatschap

 • Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
 • Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
 • Optioneel: jaarabonnement op de Cogiscope € 17,50

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 1 december van het  jaar voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar een email te sturen naar het secretariaat (info@ntvp.nl).

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bestuur NtVP

 • dr. Joanne Mouthaan

  Joanne Mouthaan is universitair docent aan de Universiteit Leiden waarin zij bachelor en master studenten begeleidt. Daarnaast onderzoekt zij de brede effecten van trauma in klinische en subklinische populaties. Psychotrauma en e-health zijn haar voornaamste interessegebieden. Als onderzoeker heeft zij zich verdiept in de voorspellers, vroege ontwikkeling en preventie van PTSS en andere posttrauma-psychopathologie, vroege risicoscreening en andere (vroege) interventies. Aandachtsgebied binnen de NtVP: voorzitter, in- en externe betrekkingen, Impact Magazine.

 • Prof. Trudy Mooren

  Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog bij ARQ Centrum ’45. Zij is coördinator van het onderzoeksprogramma Kind, gezin en trauma. Ze heeft registraties op terrein van CGT (supervisor), EMDR en systeemtherapie. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij de Afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht, jaargroepopleider bij de RINO, co-promotor van PhD trajecten en draagt zij bij aan het kwaliteits- en trainingsprogramma van de ESTSS. Aandachtsgebied binnen de NtVP: in- en externe betrekkingen.

 • MSc. Kyra Cornelissen

  Kyra Cornelissen is GZ-psycholoog bij ARQ Centrum ’45. Zij is sinds 2014 betrokken bij de NtVP. Eerst in de functie van ambtelijk secretaris bij de projectgroep certificering en sinds 2016 als coördinator opleidingen. Aandachtsgebied binnen de NtVP: secretaris.

 • dr. Joris Haagen

  Joris Haagen is psycholoog, senior onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hij is als onderzoeksfunctionaris actief voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Verder doet Joris onderzoek naar de gezondheid van humanitaire noodhulpverleners bij Artsen zonder Grenzen. Ook doet hij onderzoek naar de leefwereld, gezondheid, het zorggebruik en de zorgbehoeften van veteranen met uitzendgerelateerde klachten. Binnen het NtVP-bestuur vervult hij de functie van penningmeester.

 • dr. Simone de la Rie

  Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychotraumatherapeut en P-opleider gedrags-wetenschappen bij ARQ Centrum ’45. Zij werkt sinds 2006 bij stichting Centrum ’45 en was van 2015 tot 2018 expertiseteamleider van het team ‘Vluchtelingen, Asielzoekers en Trauma’. Sinds 2018 is zij Research Track coördinator van ‘Migratie en Psychotrauma.’ Haar aandachtsgebied is – het optimaliseren van - diagnostiek en behandeling van psychotrauma en de gevolgen van gedwongen migratie bij niet- Westerse doelgroepen. Naast behandeling en onderzoek begeleidt zij als praktijkopleider en supervisor NVP master studenten en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Verder is Simone docent en trainer Narratieve Exposure Therapie. Aandachtsgebied binnen de NtVP: certificering.

 • dr. Lonneke Lenferink

  Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met de gevolgen van, en hulp na, een traumatisch verlies van een dierbare. In onderzoeksprojecten bij achterblijvers na vermissing, nabestaanden van moord, nabestaanden van de MH17-vliegramp, aardbevingsslachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij behandeleffecten. Aandachtsgebied binnen de NtVP: portefeuillehouder communicatie.

 • drs. Marcel de Koning

  Marcel de Koning is ruim twintig jaar werkzaam binnen de Defensieorganisatie en de aflopen 15 jaar binnen de Militaire Geestelijke GezondheidsZorg (MGGZ). Hij is werkzaam als systeemtherapeut en ziet in de dagelijkse praktijk wat de uitwerking van traumata kan zijn, zowel op individueel niveau als binnen het gezin. Hij heeft de universitaire opleiding Zorgethiek en Beleid gevolgd en zich ontwikkelt op beleid en bestuurlijk gebied. Marcel heeft zitting in meerdere medezeggenschapsraden, zowel binnen Defensie als het primaire onderwijs. Aandachtsgebied binnen de NtVP: certificering HBO.

 • dr. Wendy Pots

  Wendy Pots is klinisch psycholoog en werkzaam in haar eigen praktijk in Californië, USA. Haar expertise is de behandeling van complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Zij is erkend psychotraumatherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Als onderzoeker verdiept zij zich in de effectiviteit van Compassion Focused Therapy bij PTSS en het psychotherapeutische kader van psychedelics-assisted psychotherapy. Aandachtsgebied binnen de NtVP: lezingen.

 • MSc. Marloes Eidhof

  Marloes Eidhof werkt als onderzoeker bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en aan de Radboud Universiteit. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar Complexe PTSS en het dissociatieve subtype. In haar huidige onderzoek richt ze zich op factoren die de respons op een intensieve traumabehandeling kunnen belemmeren. Daarnaast is zij in opleiding tot GZ-psycholoog binnen het TOPklas traject. Aandachtsgebied binnen NtVP: congres, webinars.

 • dr. Simon Groen

  Simon Groen werkt als antropoloog en senior onderzoeker bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe. De Evenaar biedt cultuursensitieve behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten met psychische problemen. Zijn promotieonderzoek ging over culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen. Hij is lid van de Commissie Onderzoek en Zorgevaluatie van GGZ Drenthe, medeprogrammaleider van de zorglijn Common Mental Disorders, lid van de World Association for Cultural Psychiatry, van het Noord-Nederlands Netwerk Stemming en Angst van het Rob Giel Onderzoekscentrum en van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie. Hij is reviewer van een aantal wetenschappelijke tijdschriften zoals Transcultural Psychiatry; Culture, Medicine, and Psychiatry; European Journal for Psychotraumatology. Aandachtsgebied binnen de NtVP: transculturele zaken, noorden van Nederland. Aandachtsgebied binnen de NtVP: diversiteit.

 • drs. Rianneke van der Gaag

  Rianneke van der Gaag is werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut Geestelijke Gezondheidszorg. Tevens is ze hoofd van het regiocentrum Zuid. Ze is als militair psycholoog ingezet in Afghanistan en is verantwoordelijk psycholoog in Nederland voor verschillende missies over de wereld (geweest). Rianneke is geregistreerd cognief gedragstherapeut (VGCT), EMDR practitioner en junior schematherapeut. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Certificering nuldelijnsondersteuner.

 • dr. Samrad Ghane

  Samrad Ghane is Gz-psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en “critical global mental health”. Als clinicus was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve GGz-programma’s voor vluchtelingen en migranten in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan de interculturele behandelrichtlijnen voor depressie en psychose, evenals aan de Generieke Module Diversiteit, onderdeel van de GGz Kwaliteitsstandaarden. Hij is als specialismeleider culturele psychiatrie verbonden aan Parnassia Groep. Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma is hij voorzitter van de SIG trauma en culturele diversiteit. Aandachtsgebied binnen het NtVP bestuur: Special Interest Groups.

 • dr. Chris Hoeboer

  Chris Hoeboer is onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, PsyQ en AmsterdamUMC, waar hij onderzoek doet naar PTSS ten gevolge van kindermishandeling. Zijn doel is om als onderzoeker echt iets bij te dragen aan de klinische praktijk. Binnen de NtVP is hij lid van de communicatiecommissie en voorzitter van de SIG Young Minds. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: wetenschappelijk onderzoek.

Het schema van aan- en aftreden van het huidige bestuur kunt u hier inzien (Rooster van aftreden bestuur NtVP).

Het overzicht van bestuursleden sinds de oprichting van de NtVP in 2006 kunt u hier inzien (Overzicht bestuursleden NtVP).

Gelijkheidsverklaring

De NtVP erkent dat racisme en discriminatie in de samenleving het psychische welzijn beïnvloeden en wijst alle vormen van racisme en discriminatie af. De NtVP staat ervoor dat ieder individu goede zorg op maat behoeft in het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotraumaklachten ongeacht afkomst, sekse, etniciteit, geloof, seksuele oriëntatie. Om zorg op maat te kunnen leveren is het van belang dat zorgverleners zich bewust zijn van de gevolgen van alle vormen van discriminatie op het individu. De NtVP ziet het daarom als een voorwaarde voor goede zorg dat zorgverleners zich bewust zijn van eigen onbewuste (voor)oordelen, gedachtenpatronen, gedragingen en overdrachtsfenomenen met betrekking tot diversiteit. De NtVP streeft diversiteit en inclusie in al haar geledingen na. In het bestuur is een portefeuille Diversiteit gereserveerd. Er is een Special Interest Group voor Culturele Diversiteit.

De NtVP onderschrijft dat:

 • Behandelaren zich bewust zijn van de invloed van racisme en discriminatie op de gevolgen van psychotrauma.
 • Onderzoekers zich bewust zijn van de diversiteit van de onderzoekspopulatie.
 • Opleiders zich bewust zijn van kwalijke gevolgen van racisme en discriminatie en aan deze gevolgen aandacht besteden in de opleidingen.

logo-estss

De ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) is de Europese organisatie op het gebied van posttraumatische stress. Het belangrijkste doel van de ESTSS is om in Europa het netwerk van trauma-deskundigen zo goed mogelijk op te bouwen en te onderhouden, en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van hulp aan trauma slachtoffers te verbeteren en meer evidence-based te gaan werken. De ESTSS is een parapluorganisatie die bestaat nu uit individuele leden, leden via geaffilieerde verenigingen en leden vanuit Europese ‘verenigingen die lid zijn (member societies), zoals de NtVP dat voor Nederland en België is. Andere landen waar member societies bestaan zijn het Verenigd Koninkrijk (UKPTS), Polen (PTBST), Georgië (GSP), Duitstalige gebied van Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland (DeGPT;), Zwitserland (SSPT), Portugal (Centro de Trauma), Kroatië (CSTS), Litouwen (LSTSS) en Oekraïne (USOCTE), Zweden (SPTF), België (BIP) en Italië (SISST). Noorwegen (NKVTS) heeft een geaffilieerd lidmaatschap met de ESTSS. De ESTSS is ook geaffilieerd met de internationale organisatie (ISTSS). De European Journal of Psychotraumatology is het officiële tijdschrift van de ESTSS. Dit wetenschappelijke tijdschrift is vrij toegankelijk leesbaar voor een ieder via internet (link). De ESTSS organiseert om het jaar een congres dat door professionals van alle continenten goed wordt bezocht.

Meer informatie over de ESTSS vindt u op: http://www.estss.org

Algemene Leden Vergadering

Onderstaand vind u alle bijbehorende documenten van de algemene ledenvergaderingen in 2018 en 2019. Documenten van eerdere algemene ledenvergaderingen kunt u opvragen bij het secretariaat info@ntvp.nl

NtVP Nieuwsbrief

NtVP geeft periodiek een nieuwsbrief uit om onze leden te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, de belangrijkste komende events, nieuws over certificering, de nieuwste interessante artikelen, komende promoties en lopend wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u voortaan ook onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

Nieuwsbrief  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: